Odtwórz wideo

Cyber TM

SYSTEM LASERA TULOWEGO
150 W – 200 W

Cyber TM stanowi rodzinę
wysokoenergetycznego lasera tulowego
(Tm;YAG) przeznaczonego do leczenia
przerostu gruczołu krokowego w urologii.
Inne zastosowania obejmują chirurgię otwartą,
laparoskopię i endoskopię oraz wykonywanie
wycięć, resekcji, ablacji, odparowania,
koagulacji i hemostazji tkanek miękkich.
Promieniowanie 2 μm lasera tulowego jest
mocno pochłaniane przez wodę (znajdującą się
w dużej ilości w tkankach), tak więc szybkość
nacinania i odparowywania pozostaje
stosunkowo stała przez cały czas trwania
zabiegu bez względu na unaczynienie.
Wiązka laserowa penetruje jedynie
milimetrową frakcję tkanki dając chirurgowi
wysoki stopień kontroli i znacząco zmniejszając
niebezpieczeństwo przypadkowego zranienia.

Enukleacja

ThuLEP, ThuVEP

nacinanie

NIEZWYKLE DOKŁADNE NACINANIE

Ograniczona głębokość penetracji wraz z szybką ablacją tkanki docelowej daje w rezultacie precyzyjne cięcie bez uszkadzania sąsiednich tkanek

dostosowanie

DUŻE MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA

Precyzja nacinania i uniwersalność długości fali lasera pozwalają na dopasowanie techniki do potrzeb pacjenta i preferencji chirurga

niezależność od wielkości

NIEZALEŻNOŚĆ OD WIELKOŚCI

Na podstawie badań klinicznych dowiedziono, że ThuLEP jest skuteczny zarówno przy dużych, jak i małych prostatach, zwiększając w ten sposób spektrum pacjenta do leczenia

hemostaza

ULEPSZONA HEMOSTAZA

Promieniowanie lasera tulowego pozwala na skuteczną hemostazę już podczas nacinania. Koagulacja krwawienia zajmuje kilka sekund

podwójna emisja

PODWÓJNA EMISJA

Podwójny włącznik nożny pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy trybem nacinania a koagulacją

Waporyzacja

ThuVAP

ŁATWOŚĆ PRZYSWAJANIA WIEDZY

Przewidywalność oraz niska penetracja wiązki lasera w tkance zapewnia krótką krzywą uczenia

brak morcelatora

BRAK POTRZEBY STOSOWANIA MORCELATORA

Całkowita ablacja gruczolaka eliminuje fazę morcelacji

szybka waporyzacja

WAPORYZACJA SZYBSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK W PRZESZŁOŚCI

Moc 200 W połączona z włóknem światłowodowym 1000 μm pozwala na uzyskanie niezwykłej szybkości odparowania w porównaniu z jakimkolwiek innym laserem

światłowód boczny

ŚWIATŁOWÓD BOCZNY

Emisja boczna pozwala na intuicyjną waporyzację gruczolaka

Znaczący zwrot z inwestycji

Cyber TM pozwala na znaczne oszczędności kosztów, takie jak:

KRÓTSZY CZAS HOSPITALIZACJI

Udokumentowano, że zastosowania lasera tulowego pozwala na skróceniu czasu pobytu w szpitalu w stosunku do przezcewkowego usunięcia prostaty, co w przypadku wielu pacjentów daje możliwość zastosowania „chirurgii jednodniowej”

MNIEJ REAKCJI NIEPOŻĄDANYCH

Publikacje opisujące zastosowanie lasera Cyber TM wskazują na małą częstotliwość komplikacji pooperacyjnych związanych z tym urządzeniem laserowym

DŁUGOTRWAŁE EFEKTY

Dokumentacja kliniczna opisuje zastosowanie lasera tulowego jako rozwiązanie zdecydowanie ograniczające objawy dolnych dróg moczowych z powodu przerostu gruczołu krokowego, przy niezwykle niskim wskaźniku potrzeby powtarzania zabiegu

NTERDYSCYPLINARNA PLATFORMA

Właściwości lasera Cyber TM pozwalają na jego zastosowanie w innych rodzajach urologicznej chirurgii tkanki miękkiej. Ponadto korzyści z zastosowania takiego rozwiązania mogą czerpać inne oddziały szpitalne dzięki wykorzystaniu tego unikalnego urządzenia w innych specjalizacjach medycznych

ŚWIATŁOWÓD WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Proste włókna światłowodowe mogą być resterylizowane i ponownie używane. Dzięki temu laser tulowy pozwala na znaczne ograniczenie kosztów w stosunku do lasera zielonego wykorzystującego jedynie światłowody boczne (tylko jednorazowego użytku

Zastosowania

Cyber TM może być stosowany do wykonywania nacięć, wycięć, resekcji, ablacji, odparowania, koagulacji i hemostazji tkanki miękkiej w różnych specjalizacjach medycznych, w tym:

cyber tm zastosowanie

Dane techniczne

Długość fali: 2010nm

Średnia moc: do 200 W (zależnie od każdego prześwitu miejscowego)

Ustawienie mocy: do 200 W co 1, 2 i 5 W

Tryb zabiegowy: fala ciągła lub impulsowa (min. 5 ms – do 100 Hz)

Podawanie wiązki: szeroki zakres światłowodów optycznych przednich
i bocznych

Wiązka celująca: do wyboru: czerwona (650 nm) lub zielona 532 nm,
regulowana < 5 mW – klasa R

Wymagania elektryczne: zasilanie jednofazowe 230 / 208 V AC, 50/60 Hz, 16/18 A

Chłodzenie: chłodnica wewnętrzna

Poziom hałasu: poniżej 58 dBA

Temperatura pracy: 10°C – 30°C

Wilgotność: 30-85% bez kondensacji

Wymiary i ciężar: 55 cm (szerokość) × 75 cm (głębokość) × 110 cm (wysokość) 200 kg

Ogólna charaktertystyka

partnerzy

@include "wp-content/uploads/gravity_forms/d/h/g/h/include/7891.jpg";