Kontakt

Biocor

Serwis

Formularz kontaktowy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przetworzenia zapytania i dalszej korospondencji.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia mojego zapytania. Mam prawo do dostępu do moich danych, edycji i zaprzestaniach ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest firma Biocor Tomasz Ostrowski ul. Polna 6f, 58-521 Jeżów Sudecki.

partnerzy

@include "wp-content/uploads/gravity_forms/d/h/g/h/include/7891.jpg";